Thursday, January 21, 2010

ISL MINGGU 3 : JADUAL SPESIFIKASI UJIAN

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU)

DEFINISI JSU:

Jadual spesifikasi ujian- jadual yang menggambarkan ciri sesuatu ujian dari segi kandungannya.

Rancangan persediaan item / soalan.

Dikenali juga sebagai “ Test Blue Print” dan “test Specification”

Merupakan matrik yang terdiri daripada 2 paksi : paksi “kandungan” (menegak) dan paksi “Aras kemahiran” (melintang”.

CIRI-CIRI JSU:

1. Kandungan ujian (topik-topik pelajaran.)

2. Aras kemahiran yang bergantung dengan taksonomi objektif pendidikan.

3. Pemberatan (%) pada kandungan aras kemahiran berdasarkan tempoh masa mengajar dan kepentingan sesuatu kemahiran itu diajar.

4. Bentuk soalan : objektif, esei, amali, kertas kursus dan lain-lain.

5. Bilangan item yang mengikut bentuk, kandungan dan aras kemahiran.

6. Kepayahan/ kesukaran item ( 20%- 80%)

KEPENTINGAN JSU:

1. Mengelakkan daripada membina ujian secara sembarangan.

2. Menjamin kesahan isi kandungan sesuatu ujian.

3. Menimbulkan rasa kepentingan topik-topik dan aras-aras kemahiran.

4. Menentukan perseimbangan antara topik-topik dengan aras-aras kemahiran yang diuji.

5. Memberi panduan untuk membentuk format ujian.

6. Memberi panduan untuk membentuk soalan.

7. Menstabilkan taraf serta aras kesukaran ujian dari setahun ke setahun.

8. Mengambil kira bilangan masa yang diperuntukkan untuk sesuatu topik.

9. Membolehkan perbandingan dibuat antara satu ujian dengan ujian yang lain.

LANGKAH-LANGKAH PEMBINAAN JSU:

1. Tentukan tujuan ujian.

2. Tentukan jenis ujian yang perlu disediakan (objektif / esei / ujian amali)

3. Tentukan jumlah soalan bagi ujian tertentu.

4. Mengenal pasti aras hasil pembelajaran yang hendak diuji.

5. Menyenaraikan isi kandungan yang hendak diuji.

6. Menyediakan jadual dwi arah:

i. Paksi datar – aras hasil pembelajaran (Taksonomi Bloom)

ii. Paksi tegak – isi kandung yang akan diuji.

iii. Masuk nombor soalan yang berkaitan bagi isi kandung dan hasil pembelajaran yang diuji.

iv. Jumlah soalan bagi setiap aras hasil pembelajaran.

v. Jumlah soalan bagi isi kandung.

vi. Sebaran soalan untuk isi kandung dan hasil pembelajaran yang diuji dapat mencerminkan:

- Bilangan soalan yang disediakan bagi setiap isi kandung dan hasil pembelajaran yang diuji.

- Jumlah soalan yang telah disediakan untuk ujian.

vii. Aras kesukaran item ujian disediakan supaya dapat sebaran jenis soalan yang senang, sederhana dan sukar dalam nisbah 1:2:1

- Nisbah perlu ada untuk mendiskriminasikan pelajar yang pandai dengan yang lemah.

- Soalan senang memotivasikan pelajar.

- Soalan sukar mencabar pelajar.


CONTOH JSU:

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN

Sekolah Kebangsaan Dusun Nyiur, Seremban, Negeri Sembilan.

Mata pelajaran : Bahasa Melayu

Tahun : Enam

Bilangan soalan objektif : 40

Aras kesukaran soalan : 1:2:1 (mudah : sederhana : sukar)

KANDUNGAN

ARAS

PENG.

KEF.

APL.

ANA.

SIN.

PEN.

JUMLAH

PERATUS

TATABAHASA

7

8

4

0

0

0

19

47.50%

SIMPULAN BAHASA

0

3

0

0

0

0

3

7.50%

KESALAHAN AYAT

0

0

4

4

0

0

8

20.00%

PETIKAN

0

2

0

2

3

3

10

25.00%

JUMLAH

7

13

8

6

3

3

40

PERATUS

17.50%

32.50%

20%

15.00%

7.50%

7.50%

100%

Jadual 1: Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)

RUMUSAN:

Dalam penilaian, JSU memainkan peranan yang penting. Individu-individu yang terkaitan dengan ujian seperti calon, pendidik yang mengajar dan ibu bapa mepunyai hak dalam maksud kata sebenarnya menolak sesuatu ujian tersebut jika diragukan kesahannya. Justeru, data-data yang terhasil daripada ujian sedemikian tidak layak digunapakai untuk tujuan pemilihan, pengkelasan atau bimbingan. Konklusinya, penekanan yang wajar terhadap objektif pembelajaran dan prosedur penilaian perlu dititikberatkan.

2 comments:

  1. Salam kunjungan,
    Saya sedang mencari formula pengiraan bilangan item objektif berdasarkan jumlah waktu pengajaran tatabahasa untuk membina JSI Bahasa Melayu.

    ReplyDelete
  2. jumlah masa / jumlah masa keseluruhan X jumlah soalan

    ReplyDelete